עברית

שיר לחתונה

שם הדובר/ת: 
אידי מעגן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חברת קיבוץ לביא
גיל בעת התיעוד: 
98
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
מאירה רומם
מועד התיעוד: 
2019

שיר לנכד: למה אתה לא לומד?

שם הדובר/ת: 
אידי מעגן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חברת קיבוץ לביא
גיל בעת התיעוד: 
98
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
מאירה רומם
מועד התיעוד: 
2019

קינה על נופלים בקרב

שם הדובר/ת: 
אידי מעגן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חברת קיבוץ לביא
גיל בעת התיעוד: 
98
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
מאירה רומם
מועד התיעוד: 
2019

שיר לימוד הא"ב

שם הדובר/ת: 
אידי מעגן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חברת קיבוץ לביא
גיל בעת התיעוד: 
98
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
מאירה רומם
מועד התיעוד: 
2019

שיר על תלמיד חכם

שם הדובר/ת: 
אידי מעגן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חברת קיבוץ לביא
גיל בעת התיעוד: 
98
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
מאירה רומם
מועד התיעוד: 
2019

שיר בנושא ילדות

שם הדובר/ת: 
אידי מעגן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חברת קיבוץ לביא
גיל בעת התיעוד: 
98
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
מאירה רומם
מועד התיעוד: 
2019

אדיר במלוכה

שם הדובר/ת: 
אידי מעגן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חברת קיבוץ לביא
גיל בעת התיעוד: 
98
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
תיעוד: 
מאירה רומם
מועד התיעוד: 
2019

על מה נשיר?

שם הדובר/ת: 
אידי מעגן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חברת קיבוץ לביא
גיל בעת התיעוד: 
98
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
מאירה רומם
מועד התיעוד: 
2019

שיר לשבת

שם הדובר/ת: 
אידי מעגן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חברת קיבוץ לביא
גיל בעת התיעוד: 
98
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
מאירה רומם
מועד התיעוד: 
2019