עברית

קהילה, שבת ובית הכנסת

שם הדובר/ת: 
רותי גולוב
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
סייעת
גיל בעת התיעוד: 
88
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

משפחה

שם הדובר/ת: 
רותי גולוב
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
סייעת
גיל בעת התיעוד: 
88
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

מחלתה של רותי

שם הדובר/ת: 
רותי גולוב
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
סייעת
גיל בעת התיעוד: 
88
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

מאכלים

שם הדובר/ת: 
רותי גולוב
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
סייעת
גיל בעת התיעוד: 
88
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

חגים וטקס צמיחת שיניים לפעוטות

שם הדובר/ת: 
רותי גולוב
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
סייעת
גיל בעת התיעוד: 
88
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

היכרות ההורים והקשר עם אחיותיה

שם הדובר/ת: 
רותי גולוב
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
סייעת
גיל בעת התיעוד: 
88
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2021