הועלו לאחרונה

ארץ המוצא קהילת המוצא תאריך פרסום
קדיש השנה (יאר'ס קדיש): ערבית שמיני עצרת אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 23/04/2023 - 21:14
מעשה אלוהינו: שחרית של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 23/04/2023 - 21:13
מסוד חכמים: שחרית יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 23/04/2023 - 21:12
מורה חטאים: שחרית יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 23/04/2023 - 21:11
ליושב תהילות: שחרית של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 23/04/2023 - 21:10
חזרת הש"ץ: שחרית ראש השנה אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 23/04/2023 - 21:09
ונתנה תוקף: מוסף של ראש השנה ויום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 23/04/2023 - 21:07
דרך אלוהינו, למענך אלוהינו, תעלה ארוכה: מעריב יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 23/04/2023 - 21:06
ברכת כהנים: שחרית ראש השנה אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 23/04/2023 - 21:05
אשר אומץ: שחרית של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 23/04/2023 - 21:04