הועלו לאחרונה

ארץ המוצא קהילת המוצא תאריך פרסום
יגדל אלוהים חי: ערבית של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:36
חצי קדיש לאחר תפילת טל וגשם אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:35
חמול, עוד יזכור: מוסף של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:34
חזרת הש"ץ: שחרית של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:33
חזרת הש"ץ: נעילת יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:31
חזרת הש"ץ: נעילה של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:29
חזרת הש"ץ: מוסף של ראש השנה אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:29
חזרת הש"ץ: מוסף של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:27
זכור לנו: ערבית של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:26
ועל כולם אלוה סליחות, על חטא: ערבית של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:25