הועלו לאחרונה

תאריך פרסום תאריך עדכון שם הדובר ארץ המוצא קהילת המוצא
24/04/2023 - 12:52 17/05/2024 - 13:15 קדיש: נעילת יום כיפור יעקב בראור (ברויאר) אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)
24/04/2023 - 12:51 17/05/2024 - 13:14 קדיש: מוסף של יום כיפור יעקב בראור (ברויאר) אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)
24/04/2023 - 12:50 17/05/2024 - 13:14 קדיש השנה (יאר'ס קדיש): קדיש בסוף ערבית של שמיני עצרת יעקב בראור (ברויאר) אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)
24/04/2023 - 12:49 17/05/2024 - 13:13 קדושה: שחרית של יום כיפור יעקב בראור (ברויאר) אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)
24/04/2023 - 12:49 17/05/2024 - 13:13 קדושה: מוסף של יום כיפור יעקב בראור (ברויאר) אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)
24/04/2023 - 12:48 17/05/2024 - 13:13 פתח לנו שער: נעילת יום כיפור יעקב בראור (ברויאר) אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)
24/04/2023 - 12:47 17/05/2024 - 13:12 עלינו לשבח: מוסף של יום כיפור יעקב בראור (ברויאר) אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)
24/04/2023 - 12:46 17/05/2024 - 13:12 על הכל: לפני קריאת התורה ליום טוב (במיוחד בשמחת תורה) יעקב בראור (ברויאר) אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)
24/04/2023 - 12:46 17/05/2024 - 13:12 סלח נא: ערבית של יום כיפור יעקב בראור (ברויאר) אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)
24/04/2023 - 12:45 17/05/2024 - 13:12 סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו: ערבית של יום כיפור יעקב בראור (ברויאר) אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)