הועלו לאחרונה

ארץ המוצא קהילת המוצא תאריך פרסום
ונתנה תוקף: מוסף של ראש השנה ויום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:24
ויאתיו: מוסף של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:23
הפותח לנו: פיוט לברכת יוצר ביום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:22
הנשמה לך, דרכך, למענך, תעלה ארוכה: ערבית של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:21
המלך: שחרית של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:20
היום הרת עולם, ארשת שפתינו: מוסף של ראש השנה אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:20
היה עם פיפיות: מוסף של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:19
הוצאה והכנסת ספר תורה: ימים נוראים אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:18
ברכות קריאת שמע: ערבית של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:16
ברכו, יוצר אור: שחרית של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:15