הועלו לאחרונה

תאריך פרסום תאריך עדכון שם הדובר ארץ המוצא קהילת המוצא
01/06/2022 - 09:56 23/07/2024 - 17:59 הכנת משקה ה׳מחיה׳ מיכאל יפרח Embedded thumbnail for הכנת משקה ה׳מחיה׳ מרוקו תיסינת, תירסאל, ישראל
01/06/2022 - 09:55 23/07/2024 - 17:58 דקלום להורדת גשמים מיכאל יפרח Embedded thumbnail for דקלום להורדת גשמים מרוקו תיסינת, תירסאל, ישראל
01/06/2022 - 09:54 23/07/2024 - 17:58 פסח, הכנת מצות, קריאת ההגדה, חד גדיא ומימונה מיכאל יפרח Embedded thumbnail for פסח, הכנת מצות, קריאת ההגדה, חד גדיא ומימונה מרוקו תיסינת, תירסאל, ישראל
01/06/2022 - 09:51 23/07/2024 - 17:58 קבורה במערות, תכריכים ומנהגי אבלות מיכאל יפרח Embedded thumbnail for קבורה במערות, תכריכים ומנהגי אבלות מרוקו תיסינת, תירסאל, ישראל
01/06/2022 - 09:50 23/07/2024 - 17:57 סבי וסבתי והייחוס המשפחתי מיכאל יפרח Embedded thumbnail for סבי וסבתי והייחוס המשפחתי מרוקו תיסינת, תירסאל, ישראל
01/06/2022 - 09:50 23/07/2024 - 17:57 רבנים, רפואה עממית, קמעות ואמונות עממיות מיכאל יפרח Embedded thumbnail for רבנים, רפואה עממית, קמעות ואמונות עממיות מרוקו תיסינת, תירסאל, ישראל
01/06/2022 - 09:49 23/07/2024 - 17:57 טבילה במקווה, נדוניה, מנהגי חתונה ולידה מיכאל יפרח Embedded thumbnail for טבילה במקווה, נדוניה, מנהגי חתונה ולידה מרוקו תיסינת, תירסאל, ישראל
01/06/2022 - 09:48 23/07/2024 - 17:56 היכרות ההורים והיחסים במשפחה מיכאל יפרח Embedded thumbnail for היכרות ההורים והיחסים במשפחה מרוקו תיסינת, תירסאל, ישראל
01/06/2022 - 09:48 23/07/2024 - 17:56 קהילה ולימודים בתלמוד תורה מיכאל יפרח Embedded thumbnail for קהילה ולימודים בתלמוד תורה מרוקו תיסינת, תירסאל, ישראל
01/06/2022 - 09:47 23/07/2024 - 17:56 קורות המשפחה וההורים מיכאל יפרח Embedded thumbnail for קורות המשפחה וההורים מרוקו תיסינת, תירסאל, ישראל