הועלו לאחרונה

ארץ המוצא קהילת המוצא תאריך פרסום
על הכל: לפני קריאת התורה ליום טוב (במיוחד בשמחת תורה) אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:46
סלח נא: ערבית של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:46
סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו: ערבית של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:45
סלח ומחל, מה נאמר, אתה יודע: ערבית של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:44
סיום וקדיש אחרי ההושענות אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:44
סדר העבודה: מוסף של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:42
מה נדבר, אלה אזכרה: מוסף של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:40
כל נדרי ופתיחת ערבית של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:40
כי הנה כחומר: ערבית של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:39
יעלה תחנוננו: ערבית של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:38