הועלו לאחרונה

תאריך פרסום תאריך עדכון שם הדובר ארץ המוצא קהילת המוצא
11/06/2020 - 13:12 10/04/2024 - 20:39 חטיפת ילדים בבית החולים דוריס נקש Embedded thumbnail for חטיפת ילדים בבית החולים עירק מוצול
11/06/2020 - 13:23 10/04/2024 - 20:36 יחסים עם הגויים דוריס נקש Embedded thumbnail for יחסים עם הגויים עירק מוצול
11/06/2020 - 12:47 10/04/2024 - 20:36 משפחתי: לידה בירושלים, עזיבה לבגדאד וחזרה לישראל עובדיה בן-אור Embedded thumbnail for משפחתי: לידה בירושלים, עזיבה לבגדאד וחזרה לישראל עירק בגדאד
11/06/2020 - 12:51 10/04/2024 - 20:35 הפרהוד והעלייה לארץ עובדיה בן-אור Embedded thumbnail for הפרהוד והעלייה לארץ עירק בגדאד
11/06/2020 - 12:58 10/04/2024 - 20:35 הווי חיים, דת וקהילה עובדיה בן-אור Embedded thumbnail for הווי חיים, דת וקהילה עירק בגדאד
25/11/2020 - 14:12 10/04/2024 - 20:34 שיר ופתגם: אתה צוחק העולם צוחק יוסף מגרו Embedded thumbnail for שיר ופתגם: אתה צוחק העולם צוחק לוב מסלאתה
25/11/2020 - 14:13 10/04/2024 - 20:34 סיפור ושיר על חבר שנשכח בדרך יוסף מגרו Embedded thumbnail for סיפור ושיר על חבר שנשכח בדרך לוב מסלאתה
25/11/2020 - 14:11 10/04/2024 - 20:33 ׳אדון עולם׳ ו׳שוכני בתי חומר׳ יוסף מגרו Embedded thumbnail for ׳אדון עולם׳ ו׳שוכני בתי חומר׳ לוב מסלאתה
25/11/2020 - 14:07 10/04/2024 - 20:33 מנהגי הפסח יוסף מגרו Embedded thumbnail for מנהגי הפסח לוב מסלאתה
25/11/2020 - 14:10 10/04/2024 - 20:32 על אביו ועל בר המצווה יוסף מגרו Embedded thumbnail for על אביו ועל בר המצווה לוב מסלאתה