פורים

שם הדובר/ת: 
אסתר מצא
משתתפים בשיחה: 
ד"ר שי מצא
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
תופרת ומנהלת מחסן בגדים בבית חולים
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1954
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יהודית הנשקה ויעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021
תִרגום: 
ד"ר שי מצא

תרגום: 

JG = יוונית יהודית

שי מצא: את ה-אִירתַמַאן [JGírtaman, התחלה של שיר פורים יהודי[, איך? ומה?

אסתר מצא: מה היו עושים? נתנו להם גם כסף.

שי מצא: איך קוראים לכסף [שנותנים כמתנת חג]?

אסתר מצא: אבא שלי נהג לתת לי כסף כדי שיהיה לי בשביל זה וגם שיהיה לי בכל שבוע, הוא היה נותן לי כסף, כדי שיהיה לי בתיק שלי כסף.

שי מצא: 'לֶפֿקָרָה'? איך קראו לזה? 'לֶפֿקָרָה'?

אסתר מצא: למי?

שי מצא: 'לֶפֿקָרי'?

אסתר מצא: 'לֶפֿקָרי'? מה זה 'לֶפֿקָרי'?

שי מצא: מה זה 'לֶפֿקָרי'? את לא זוכרת את זה?

אסתר מצא: לא.

שי מצא: איך קוראים לכסף?

אסתר מצא: איך היו קוראים לזה ביוונית? איך היו קוראים לזה? אני לא זוכרת.

שי מצא: ומבית לבית?

אסתר מצא: כן, היו הולכים. היו הולכים מבית לבית והיו נותנים להם גם סוכריות, גם דברים מתוקים, גם כסף, ומה שהיה לכל אחד. "אסתר המשובחת, עשרה ימים-

שי מצא: אה, כן, כן, תגידי את זה.

אסתר מצא: "אסתר המשובחת, שלושה ימים שהיא צמה, מה יש לך אסתר שלי שאינך אוכלת, ואת ככה עצובה?"[1]

שי מצא: [עברית]

אסתר מצא: "אסתר המשובחת".

שי מצא: בפורים, בפורים.

אסתר מצא: בפורים מה היינו עושים?

שי מצא: הייתם לוקחים את ה-, כסף?

אסתר מצא: מה היינו לוקחים?

שי מצא: כסף, כסף.

אסתר מצא: כן.

שי מצא: איך קוראים לזה?

אסתר מצא: איך קוראים לזה? תזכיר לי.

שי מצא: JGפּוּרימְיָאטִיקָה? [דמי פורים, יוונית-יהודית]

אסתר מצא: JGה'פּוּרימְיָאטִיקָה'? אה, כן. כן, אבא שלי היה נותן לי JGפּוּרימְיָאטִיקָה לפורים.

 

[1]     ציטוט מקורב משיר פורים יווני-יהודי.