עברית

קשר עם הנוצרים

שם הדובר/ת: 
אסתר נזרי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
95
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
יוונית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

ברכות ואמירת 'שמע ישראל'

שם הדובר/ת: 
אסתר נזרי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
95
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
יוונית-יהודית
נושאי השיחה: , ברכות / ביטויים
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

פסח

שם הדובר/ת: 
אסתר נזרי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
95
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
יוונית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

שפה ולימודים

שם הדובר/ת: 
אסתר נזרי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
95
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
יוונית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

קשר עם קהילות יהודיות קרובות ועם דוברי לאדינו

שם הדובר/ת: 
אסתר נזרי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
95
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
יוונית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

השואה: הכיבוש האיטלקי והבריחה להרים

שם הדובר/ת: 
אסתר נזרי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
95
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
יוונית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

משפחה ושפה

שם הדובר/ת: 
אסתר נזרי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
95
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
יוונית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

מנהגי אבלות ומות אחיה

שם הדובר/ת: 
אסתר נזרי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
95
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
יוונית-יהודית
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

קטע מההגדה שאביה אהב להקריא

שם הדובר/ת: 
אסתר מצא
משתתפים בשיחה: 
ד"ר שי מצא
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
תופרת ומנהלת מחסן בגדים בבית חולים
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1954
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
עברית (מסורת אגיון)
תיעוד: 
יהודית הנשקה ויעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021
תִרגום: 
ד"ר שי מצא

תרגום: 

שי מצא: ומה עוד קרא סבא?

אסתר מצא: מה עוד?

שי מצא: בהגדה.

אסתר מצא: "הא לחמא עניא"?

שי מצא: "מעשה", "מעשה"

אסתר מצא: מה עוד הוא נהג לומר?

שי מצא: "מעשה ברבי"

אסתר מצא: "ברִבּי אליעזר, ברִבּי בן־עזריה" [עברית] "ברִבּי אליעזר, ברבּי יהושע, ברִבּי בן־עזריה"

חד גדיא

שם הדובר/ת: 
אסתר מצא
משתתפים בשיחה: 
ד"ר שי מצא
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
תופרת ומנהלת מחסן בגדים בבית חולים
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1954
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
יוונית-יהודית
תיעוד: 
יהודית הנשקה ויעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021
תִרגום: 
ד"ר שי מצא

תרגום: 

אסתר מצא: "חא גדיא, חא גדיא". איך אומרים את זה? שכחתי.

שי מצא: עם העכבר? [צוחק] לא?

אסתר מצא: שיאכל את החתול? לא

שי מצא: עכברון אחד.

אסתר מצא: אני לא זוכרת את זה. החתול הולך לאכול את

שי מצא: כן, "בחג של הגן" [מתקן] "בחג של האביב",[1] "בחג של האביב" [עברית]

אסתר מצא: איך זה?

שי מצא: את כל היתר הייתם אומרים בעברית או?

אסתר מצא: זה [שמדבר] על שמונה חוד-, על תשעה חודשים שבהם נוצר הילד.

שי מצא: כן, כן.

אסתר מצא: שנולד הילד.

שי מצא: שמונה זה [ימי] מילה.

אסתר מצא: המילה. שבע, מה זה שבע? "ספרי תורה"?

שי מצא: לא.

אסתר מצא: [עברית] "שבת".

 

[1]     פתיחה של שיר מחרוזת יווני בסגנון של חד-גדיא.