אחד מי יודע

שם הדובר/ת: 
אסתר מצא
משתתפים בשיחה: 
ד"ר שי מצא
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
תופרת ומנהלת מחסן בגדים בבית חולים
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1954
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יהודית הנשקה ויעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021
תִרגום: 
ד"ר שי מצא

תרגום: 

JG = יוונית יהודית; MH = עברית מודרנית

שי מצא: את ההגדה נהגתם לומר ביוונית או רק כמו-?

אסתר מצא: נהגו לומר זאת גם קצת ביוונית וגם קצת בעברית.

שי מצא: את "אחד מי יודע"?

אסתר מצא: "אחד מי יודע? אחד אני יודע – אחד הוא אלוהינו גם בשמיים וגם בארץ, שניים מי יודע? – שניים הם משהJG ואהרוןJG, אחד הוא אלוהינו גם בשמיים וגם בארץ. שלושה מי יודע? שלושה אני יודע – שלושה הם אבותינו, שניים הם משה ואהרון, אחד הוא אלוהינו גם בשמיים וגם בארץ. ארבע מי יודע? ארבע אני יודע – ארבע הן אימותינו, שלושה הם אבותינו, אח- [מתקנת] שניים הם משהJG ואהרוןJG, אחד הוא אלוהינו גם בשמיים וגם בארץ. חמישה מי יודע?", אני לא יודעת [צוחקים]