בית החתונה (די חתונה הויז)

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"פ)

נמסר באדיבות חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
בלה רויזין (ליבשיץ)
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
רופאה
גיל בעת התיעוד: 
68
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
יידיש
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1987

מידע נוסף: 

שיר חתונה היתולי, פרפרזה לשיר "אחד מי יודע".

פרטי השיר שהובאו במחברתו של זאב ביטקין:

תמליל: מחברת מס' 8, עמ' 8–9, ללא מספר סידורי. התמליל לא תואם את הגרסה המוקלטת באופן מלא.

רישום התווים חסר.

מקום וזמן ההקלטה המשוער: צ'רנוביץ (אוקראינה); בשנת 1987.

פרטי המרואיינת: רויזין (ליבשיץ) בלה (Ройзина (Лифшиц) Бела Львовна); ילידת דובוסרי (Дубоссары); שנת לידה: 1919; רופאה. קלטה את השיר מבעלה ליבשיץ ליאוניד (Лифшиц Леонид Маркович), יליד העיר הומל ברוסיה לבנה (Гомель, Белоруссия), 1916, שלמד את השיר מאחיו הגדול.

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'