עברית

בית החתונה (די חתונה הויז)

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"פ)

נמסר באדיבות חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
בלה רויזין (ליבשיץ)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
רופאה
גיל בעת התיעוד: 
68
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
יידיש
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1987

מידע נוסף: 

פרטי השיר מתוך: ז' ביטקין, מחברת תמלילים 8 (ללא מס').

כותרת השיר: די כאסענע-הויז.

תמליל: מחברת 8, ללא מספור.

רישום התווים: חסר.

מקום וזמן ההקלטה: צ'רנוביץ (Черновцы), אוקראינה, קיץ 1987.

פרטי המרואיינת: בלה רויזין (ליבשיץ) (Ройзина (Лифшиц) Бела Львовна), רופאה, ילידת דובוסרי (Дубоссары), מולדובה, שנת לידה 1919.

פרטים נוספים: המרואיינת למדה את השיר מבעלה ליבשיץ ליאוניד (Лифшиц Леонид Маркович), יליד העיר הומל (Гомель), רוסיה לבנה, שנת לידה 1916, שלמד את השיר מאחיו הגדול.

הערות העורכת: התמליל אינו תואם את הגרסה המוקלטת באופן מלא.

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'

השיר על אל"ף בי"ת (די ליד פון אלף-בית)

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"פ)

נמסר באדיבות חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
בלה רויזין (ליבשיץ)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
רופאה
גיל בעת התיעוד: 
68
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
יידיש
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1987

מידע נוסף: 

פרטי השיר מתוך: ז' ביטקין, מחברת תמלילים 8 (ללא מס').

כותרת השיר: די ליד פון אלעפבייס.

תמליל: חסר.

רישום התווים: חסר.

מקום וזמן ההקלטה: צ'רנוביץ (Черновцы), אוקראינה, קיץ 1987.

פרטי המרואיינת: בלה רויזין (ליבשיץ) (Ройзина (Лифшиц) Бела Львовна), רופאה, ילידת דובוסרי (Дубоссары), מולדובה, שנת לידה 1919.

הערות העורכת: ליד כותרת השיר מופיעה ההערה ביידיש: "די ווערטער זע בא ע. ראָזענבערג" (=המילים – ראה אצל א.רוזנברג)

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'

ביילקע

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"פ)

נמסר באדיבות חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
בלה רויזין (ליבשיץ)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
רופאה
גיל בעת התיעוד: 
68
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
יידיש
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1987

תמליל: 
מידע נוסף: 

פרטי השיר מתוך: ז' ביטקין, מחברת תמלילים 8 (ללא מס').

כותרת השיר: ביילקע.

תמליל: מחברת 8, ללא מספור.

רישום התווים: חסר.

מקום וזמן ההקלטה: צ'רנוביץ (Черновцы), אוקראינה, קיץ 1987.

פרטי המרואיינת: בלה רויזין (ליבשיץ) (Ройзина (Лифшиц) Бела Львовна), רופאה, ילידת דובוסרי (Дубоссары), מולדובה, שנת לידה 1919.

פרטים נוספים: המרואיינת למדה את השיר בבית הספר היהודי בתחילת שנות ה-30.

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'