חזון ישעיהו - הפטרת שבת חזון

© אוסף סרג' עלוש - כל הזכויות שמורות,  לא לשימוש למטרות מסחריות.

                                                                           .Collection Serge Allouche - Tous droits réservés, Ne pas utiliser à des fins commerciales ©

שם הדובר/ת: 
הרב אלבר נקאש
משתתפים בשיחה: 
גברת ששמה אינו ידוע לנו
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
רב
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
סרג' עלוש