עברית

פיוט לבציעת המצה ו'הא לחמא עניא' מקונסטנטין

©אוסף סרג' עלוש. כל הזכויות שמורות. לא לשימוש למטרות מסחריות.

.Collection Serge Allouche. Tous droits réservés. Ne pas utiliser à des fins commerciales©

שם הדובר/ת: 
הרב מיכאל שרביט
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
רב
שנת עלייה לארץ: 
1970
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
סרג' עלוש

תרגום: 

קטע המושר לפני בציעת המצות. בוצעים מצה ושרים: ''כך בקע הקב''ה את הים לשנים עשר שבילים ובני ישראל עברו שלמים ובריאים, כך הקב''ה יבקע לנו את הים ויצילנו''

"הא לחמא עניא וכו'"

'חד גדיא' מקונסטנטין

©אוסף סרג' עלוש. כל הזכויות שמורות. לא לשימוש למטרות מסחריות.

.Collection Serge Allouche. Tous droits réservés. Ne pas utiliser à des fins commerciales©

שם הדובר/ת: 
הרב מיכאל שרביט
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
רב
שנת עלייה לארץ: 
1970
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
סרג' עלוש

בר יוחאי

© אוסף סרג' עלוש - כל הזכויות שמורות,  לא לשימוש למטרות מסחריות.

                                                                           .Collection Serge Allouche - Tous droits réservés, Ne pas utiliser à des fins commerciales ©

שם הדובר/ת: 
ז'אנו אטלאן
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פייטן
גיל בעת התיעוד: 
40
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
סרג' עלוש

שוכני בתי חומר בערבית

©אוסף סרג' עלוש. כל הזכויות שמורות. לא לשימוש למטרות מסחריות.

© Collection Serge Allouche. Tous droits réservés. Ne pas utiliser à des fins commerciales

שם הדובר/ת: 
ז'אנו אטלאן
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פייטן
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
סרג' עלוש

'שוכני בתי חומר' לרבי שלמה אבן גבירול

© אוסף סרג' עלוש - כל הזכויות שמורות,  לא לשימוש למטרות מסחריות

                                                                           Collection Serge Allouche - Tous droits réservés, Ne pas utiliser à des fins commerciales ©

 

שם הדובר/ת: 
הובר שוקרון
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חזן
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
סרג' עלוש

חזון ישעיהו - הפטרת שבת חזון

© אוסף סרג' עלוש - כל הזכויות שמורות,  לא לשימוש למטרות מסחריות.

                                                                           .Collection Serge Allouche - Tous droits réservés, Ne pas utiliser à des fins commerciales ©

שם הדובר/ת: 
הרב אלבר נקאש
משתתפים בשיחה: 
גברת ששמה אינו ידוע לנו
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
רב
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
סרג' עלוש

הגדה של פסח מקונסטנטין

.אוסף סרג' עלוש. כל הזכויות שמורות. לא לשימוש למטרות מסחריות ©

© Collection Serge Allouche. Tous droits réservés. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

שם הדובר/ת: 
הרב אנרי לוי
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
דוור וחזן
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
סרג' עלוש

עשר הדיברות - הדיבר החמישי

©אוסף סרג' עלוש. כל הזכויות שמורות. לא לשימוש למטרות מסחריות.

© Collection Serge Allouche. Tous droits réservés. Ne pas utiliser à des fins commerciales

שם הדובר/ת: 
ארמן זרדון
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חזן
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
סרג' עלוש

עשר הדיברות - הדיבר השישי

©אוסף סרג' עלוש. כל הזכויות שמורות. לא לשימוש למטרות מסחריות.

© Collection Serge Allouche. Tous droits réservés. Ne pas utiliser à des fins commerciales

שם הדובר/ת: 
אלכסנדר זרביב
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חזן
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
סרג' עלוש

עשר הדיברות - הדיבר השמיני

©אוסף סרג' עלוש. כל הזכויות שמורות. לא לשימוש למטרות מסחריות.

© Collection Serge Allouche. Tous droits réservés. Ne pas utiliser à des fins commerciales

שם הדובר/ת: 
פרדי אוזן
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חזן
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
סרג' עלוש