עברית

בר יוחאי

© אוסף סרג' עלוש - כל הזכויות שמורות,  לא לשימוש למטרות מסחריות.

                                                                           .Collection Serge Allouche - Tous droits réservés, Ne pas utiliser à des fins commerciales ©

שם הדובר/ת: 
ז'אנו אטלאן
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פייטן
גיל בעת התיעוד: 
40
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
סרג' עלוש

'שוכני בתי חומר' לרבי שלמה אבן גבירול

© אוסף סרג' עלוש - כל הזכויות שמורות,  לא לשימוש למטרות מסחריות

                                                                           Collection Serge Allouche - Tous droits réservés, Ne pas utiliser à des fins commerciales ©

 

שם הדובר/ת: 
הובר שוקרון
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חזן
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
סרג' עלוש

חזון ישעיהו - הפטרת שבת חזון

© אוסף סרג' עלוש - כל הזכויות שמורות,  לא לשימוש למטרות מסחריות.

                                                                           .Collection Serge Allouche - Tous droits réservés, Ne pas utiliser à des fins commerciales ©

שם הדובר/ת: 
הרב אלבר נקאש
משתתפים בשיחה: 
גברת ששמה אינו ידוע לנו
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
רב
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
סרג' עלוש

הגדה של פסח מקונסטנטין

.אוסף סרג' עלוש. כל הזכויות שמורות. לא לשימוש למטרות מסחריות ©

© Collection Serge Allouche. Tous droits réservés. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

שם הדובר/ת: 
הרב אנרי לוי
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
דוור וחזן
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
סרג' עלוש

המנון 'התקווה'

© אוסף סרג' עלוש. כל הזכויות שמורות. לא לשימוש למטרות מסחריות.

 .Collection Serge Allouche. Tous droits réservés. Ne pas utiliser à des fins commerciales©

 

 

שם הדובר/ת: 
הרב ציון בוסקילה
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חזן
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: , המנון
תיעוד: 
סרג' עלוש
מועד התיעוד: 
1955