צילומים והקלטות

חומר רב ערך בלשונות יהודיות שונות מרוכז כאן. יחדיו נעשיר את המאגר, למען דורות העבר ולמען הדורות הבאים. שתפו פעולה!


תפילת טל ותפילת גשם

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

שמע קולנו: ערבית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

קדיש תתקבל: סוף מוסף יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

קדיש: שחרית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

קדיש שלם: מוסף של ראש השנה

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

קדיש: ערבית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

קדיש: סוף תפילת מנחה של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

קדיש סוף התפילה: ערבית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

קדיש: נעילת יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

קדיש: מוסף של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

קדיש השנה (יאר'ס קדיש): קדיש בסוף ערבית של שמיני עצרת

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

קדושה: מוסף של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

קדושה: שחרית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

פתח לנו שער: נעילת יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

עלינו לשבח: מוסף של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

על הכל: לפני קריאת התורה ליום טוב (במיוחד בשמחת תורה)

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

סלח נא: ערבית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו: ערבית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

סלח ומחל, מה נאמר, אתה יודע: ערבית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

סיום וקדיש אחרי ההושענות

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

סדר העבודה: מוסף של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

מה נדבר, אלה אזכרה: מוסף של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

כל נדרי ופתיחת ערבית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

כי הנה כחומר: ערבית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

יעלה תחנוננו: ערבית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)