צילומים והקלטות

חומר רב ערך בלשונות יהודיות שונות מרוכז כאן. יחדיו נעשיר את המאגר, למען דורות העבר ולמען הדורות הבאים. שתפו פעולה!


Embedded thumbnail for חד גדיא

חד גדיא

מרוקו אל-קלעה ד-צראע'נה
Embedded thumbnail for יום השבת ובית הכנסת במרוקו

יום השבת ובית הכנסת במרוקו

מרוקו אל-קלעה ד-צראע'נה
Embedded thumbnail for עלייה ארצה בחשאי בעודה הרה

עלייה ארצה בחשאי בעודה הרה

מרוקו אל-קלעה ד-צראע'נה
Embedded thumbnail for האב והסב כתלמידי חכמים וכמקובלים

האב והסב כתלמידי חכמים וכמקובלים

מרוקו אל-קלעה ד-צראע'נה
Embedded thumbnail for צדיקות האם וצניעותה

צדיקות האם וצניעותה

מרוקו אל-קלעה ד-צראע'נה
Embedded thumbnail for מקווה הנשים בבית המשפחה וטבילתן לפני חתונה

מקווה הנשים בבית המשפחה וטבילתן לפני חתונה

מרוקו אל-קלעה ד-צראע'נה
Embedded thumbnail for היכרות עם הבעל, אירוסיהם וחתונתם

היכרות עם הבעל, אירוסיהם וחתונתם

מרוקו אל-קלעה ד-צראע'נה
Embedded thumbnail for לידת בת, עיסוקי בנות ולימודיהן

לידת בת, עיסוקי בנות ולימודיהן

מרוקו אל-קלעה ד-צראע'נה
Embedded thumbnail for שיר חתונה

שיר חתונה

מרוקו אל-קלעה ד-צראע'נה
Embedded thumbnail for שירי ערש לתינוק

שירי ערש לתינוק

מרוקו אל-קלעה ד-צראע'נה
Embedded thumbnail for חברה קדישא במרוקו ומנהגי קבורה ואבלות

חברה קדישא במרוקו ומנהגי קבורה ואבלות

מרוקו אל-קלעה ד-צראע'נה
Embedded thumbnail for קריאת מגילת אסתר ומשלוחי מנות

קריאת מגילת אסתר ומשלוחי מנות

מרוקו אל-קלעה ד-צראע'נה
Embedded thumbnail for ניקיון, אפיית מצות, בדיקת חמץ והגעלת כלים

ניקיון, אפיית מצות, בדיקת חמץ והגעלת כלים

מרוקו אל-קלעה ד-צראע'נה
Embedded thumbnail for עזרת רבי שמעון בר יוחאי בעת צרה ופטירת הסב

עזרת רבי שמעון בר יוחאי בעת צרה ופטירת הסב

מרוקו אל-קלעה ד-צראע'נה
Embedded thumbnail for תפקיד המיילדות, אמונות סביב הלידה וברית יצחק

תפקיד המיילדות, אמונות סביב הלידה וברית יצחק

מרוקו אל-קלעה ד-צראע'נה
Embedded thumbnail for התנגדות לאמונות עממיות

התנגדות לאמונות עממיות

סוריה דמשק
Embedded thumbnail for חיי הקהילה בדמשק

חיי הקהילה בדמשק

סוריה דמשק
Embedded thumbnail for בית ספר אליאנס בדמשק

בית ספר אליאנס בדמשק

סוריה דמשק
Embedded thumbnail for התלבטות לאן להגר, עלייה ארצה וקליטה בירושלים

התלבטות לאן להגר, עלייה ארצה וקליטה בירושלים

סוריה דמשק
Embedded thumbnail for כניסה לבתי קברות, אבל וחלוקת לחם מיוחד באזכרות

כניסה לבתי קברות, אבל וחלוקת לחם מיוחד באזכרות

סוריה דמשק
Embedded thumbnail for מגש אליהו הנביא וטקס פדיון הבן

מגש אליהו הנביא וטקס פדיון הבן

סוריה דמשק
Embedded thumbnail for חייהם בלבנון: קהילה, בתי כנסת וכרוז לפני שבת

חייהם בלבנון: קהילה, בתי כנסת וכרוז לפני שבת

סוריה דמשק
Embedded thumbnail for טבילת נשים במקווה לפני חתונתן

טבילת נשים במקווה לפני חתונתן

סוריה דמשק
Embedded thumbnail for זיכרונות מלידות האם בדמשק

זיכרונות מלידות האם בדמשק

סוריה דמשק
Embedded thumbnail for לחימה ומתח בתקופת השלטון הצרפתי

לחימה ומתח בתקופת השלטון הצרפתי

סוריה דמשק