צילומים והקלטות

חומר רב ערך בלשונות יהודיות שונות מרוכז כאן. יחדיו נעשיר את המאגר, למען דורות העבר ולמען הדורות הבאים. שתפו פעולה!


תאריך העלאה

עבודה במסחר בחאלב

סוריה חאלב 05/04/2021 - 09:20

אירוסין

סוריה חאלב 05/04/2021 - 09:17

היכרות בני הזוג

סוריה חאלב 05/04/2021 - 09:12

מעורבות המשפחה בחיי הנישואין

סוריה חאלב 05/04/2021 - 09:08

ייחודו של העם היהודי

סוריה חאלב 05/04/2021 - 08:50

התנהלות עם שותפים ולקוחות בעבודה

סוריה חאלב 05/04/2021 - 08:49

קשרים חברתיים בקהילה

סוריה חאלב 17/03/2021 - 16:16

חגים דתיים ולאומיים בסוריה

סוריה חאלב 17/03/2021 - 16:13

לימוד תורה וחינוך

סוריה חאלב 17/03/2021 - 16:00

סיפור על הציונות

סוריה חאלב 17/03/2021 - 15:58

פתגמים

סוריה חאלב 17/03/2021 - 15:56

חלוקה למעמדות בתוך הקהילה

סוריה חאלב 17/03/2021 - 15:54

חשיבותם של היהודים בכלכלת העיר חאלב

סוריה חאלב 17/03/2021 - 15:52

הרעת היחסים עם המוסלמים החל מ1955

סוריה חאלב 17/03/2021 - 15:51

ביקורים בעיירה תדף

סוריה חאלב 17/03/2021 - 15:49

ערבות הדדית בתוך הקהילה

סוריה חאלב 17/03/2021 - 15:47

מעמדם של היהודים ושימוש בעברית במסחר בסוריה

סוריה חאלב 17/03/2021 - 15:46

השינוי במעמד האישה לאורך השנים

סוריה חאלב 17/03/2021 - 15:44

חג הפסח וחג סוכות

סוריה חאלב 17/03/2021 - 15:41

מרכזיותם של החגים ושל השבת בחאלב

סוריה חאלב 17/03/2021 - 15:40

יהודי סוריה במלחמת יום הכיפורים

סוריה חאלב 17/03/2021 - 15:36

יחסים עם המוסלמים והנוצרים

סוריה חאלב 10/03/2021 - 10:53

שוני בין הלהגים בסוריה

סוריה חאלב 10/03/2021 - 10:51

שכונות וקבוצות אתניות בעיר חאלב

סוריה חאלב 10/03/2021 - 10:32

מעמדו של המגן דוד בחאלב

סוריה חאלב 10/03/2021 - 10:27