צילומים והקלטות

חומר רב ערך בלשונות יהודיות שונות מרוכז כאן. יחדיו נעשיר את המאגר, למען דורות העבר ולמען הדורות הבאים. שתפו פעולה!


יגדל אלוהים חי: ערבית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

חצי קדיש לאחר תפילת טל וגשם

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

חמול, עוד יזכור: מוסף של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

חזרת הש"ץ: שחרית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

חזרת הש"ץ: נעילת יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

חזרת הש"ץ: נעילה של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

חזרת הש"ץ: מוסף של ראש השנה

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

חזרת הש"ץ: מוסף של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

זכור לנו: ערבית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

ועל כולם אלוה סליחות, על חטא: ערבית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

ונתנה תוקף: מוסף של ראש השנה ויום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

ויאתיו: מוסף של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

הפותח לנו: פיוט לברכת יוצר ביום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

הנשמה לך, דרכך, למענך, תעלה ארוכה: ערבית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

המלך: שחרית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

היום הרת עולם, ארשת שפתינו: מוסף של ראש השנה

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

היה עם פיפיות: מוסף של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

הוצאה והכנסת ספר תורה: ימים נוראים

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

ברכות קריאת שמע: ערבית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

ברכו, יוצר אור: שחרית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

אשרי וקדיש: נעילה של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

אשר אימתך: מוסף של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

אשמנו: ערבית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

אנעים זמירות

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

אמנם כן: ערבית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)