צילומים והקלטות

חומר רב ערך בלשונות יהודיות שונות מרוכז כאן. יחדיו נעשיר את המאגר, למען דורות העבר ולמען הדורות הבאים. שתפו פעולה!


אל נא תשת עלינו: ערבית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

אוחילה לאל: מוסף של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

אדון עולם

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

אבינו מלכנו

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

קדיש: סוף שחרית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

קדיש השנה (יאר'ס קדיש): ערבית שמיני עצרת

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

מעשה אלוהינו: שחרית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

מסוד חכמים: שחרית יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

מורה חטאים: שחרית יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

ליושב תהילות: שחרית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

חזרת הש"ץ: שחרית ראש השנה

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

ונתנה תוקף: מוסף של ראש השנה ויום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

דרך אלוהינו, למענך אלוהינו, תעלה ארוכה: מעריב יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

ברכת כהנים: שחרית ראש השנה

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

אשר אומץ: שחרית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

אמרו לאלוהים: שחרית של יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

אלה אזכרה: מוסף יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)

אדר יקר אלי: שחרית יום כיפור

אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה)
Embedded thumbnail for פעילויות להפצת הלאדינו בעולם: פרסומים, סדרות ושירים

פעילויות להפצת הלאדינו בעולם: פרסומים, סדרות ושירים

אירופה - מערב איזמיר, מילאנו (איטליה)
Embedded thumbnail for חלומות נבואיים ופרסומם בספר

חלומות נבואיים ופרסומם בספר

אירופה - מערב איזמיר, מילאנו (איטליה)
Embedded thumbnail for יחסים טובים עם הקהילה הלא יהודית והצלת יהודים בשואה

יחסים טובים עם הקהילה הלא יהודית והצלת יהודים בשואה

אירופה - מערב איזמיר, מילאנו (איטליה)
Embedded thumbnail for מוסדות ציוניים והחלטה על העלייה לישראל

מוסדות ציוניים והחלטה על העלייה לישראל

אירופה - מערב איזמיר, מילאנו (איטליה)
Embedded thumbnail for פורים, סוכות, שמחת תורה, יום כיפור וחנוכה

פורים, סוכות, שמחת תורה, יום כיפור וחנוכה

אירופה - מערב איזמיר, מילאנו (איטליה)
Embedded thumbnail for שני סדרי פסח וקריאת ההגדה בשלוש שפות

שני סדרי פסח וקריאת ההגדה בשלוש שפות

אירופה - מערב איזמיר, מילאנו (איטליה)
Embedded thumbnail for מנהגי ומאכלי שבת והקהילה היהודית

מנהגי ומאכלי שבת והקהילה היהודית

אירופה - מערב איזמיר, מילאנו (איטליה)