עברית

שיר ערש (א וויג-ליד)

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"ף)

נמסר באדיבות המשפחה על ידי חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
יליזבטה שליאקמן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
סוחרת
גיל בעת התיעוד: 
58
ארץ המוצא: 
שפה: 
יידיש
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1987

מידע נוסף: 

פרטי השיר מתוך: ז' ביטקין, מחברת תמלילים 8 (ללא מס').

כותרת השיר: א וויג-ליד.

תמליל: מחברת 8, ללא מספור.

רישום התווים: חסר.

מקום וזמן ההקלטה: מוהיליב-פודילסקי (Могилёв-Подольский), אוקראינה, קיץ 1987.

פרטי המרואיינת: יליזבטה שליאקמן (Шлякман Елизавета Исааковна), סוחרת, ילידת מוהיליב-פודילסקי (Могилёв-Подольский), אוקראינה, שנת לידה 1929 (בת 58).

פרטים נוספים: המרואיינת זוכרת את השירים מילדותה, מגן ילדים במוהיליב-פודילסקי.

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'

הסנאית הקטנה (דאָס וועווריקל)

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"ף)

נמסר באדיבות המשפחה על ידי חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
יליזבטה שליאקמן
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
סוחרת
גיל בעת התיעוד: 
58
ארץ המוצא: 
שפה: 
יידיש
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1987

מידע נוסף: 

פרטי השיר מתוך: ז' ביטקין, מחברת תמלילים 8 (ללא מס').

כותרת השיר: דאָס וועווריקל.

תמליל: מחברת 8, ללא מספור.

רישום התווים: חסר.

מקום וזמן ההקלטה: מוהיליב-פודילסקי (Могилёв-Подольский), אוקראינה, קיץ 1987.

פרטי המרואיינת: יליזבטה שליאקמן (Шлякман Елизавета Исааковна), סוחרת, ילידת מוהיליב-פודילסקי (Могилёв-Подольский), אוקראינה, שנת לידה 1929 (בת 58).

פרטים נוספים: המרואיינת זוכרת את השירים מילדותה, מגן ילדים במוהיליב-פודילסקי.

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'

הרבי מזרניץ (אַ זאַרעניצער רבי)

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"ף)

נמסר באדיבות המשפחה על ידי חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
יצחק לרנר
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
רואה חשבון
גיל בעת התיעוד: 
82
ארץ המוצא: 
שפה: 
יידיש
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1987

מידע נוסף: 

פרטי השיר מתוך: ז' ביטקין, מחברת תמלילים 8 (ללא מס').

כותרת השיר: א ניגן "א זארעניצער רעבע".

תמליל: חסר.

רישום התווים: חסר.

מקום וזמן ההקלטה: מוהיליב-פודילסקי, אוקראינה, קיץ 1987.

פרטי המרואיין: יצחק לרנר (Лернер Ицхок Исерович), רואה חשבון, יליד מוהיליב-פודילסקי, אוקראינה, שנת לידה 1905.

פרטים נוספים: המילים [של הניגון] אבדו.

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'

שלוש בנות (דרײַ טעכטער)

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"ף)

נמסר באדיבות המשפחה על ידי חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
הערץ ריף
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
טכנאי רדיו
גיל בעת התיעוד: 
75
ארץ המוצא: 
שפה: 
יידיש
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1987

מידע נוסף: 

פרטי השיר מתוך: ז' ביטקין, מחברת תמלילים 8 (ללא מס').

כותרת השיר: דרײַ טעכטער.

תמליל: מחברת 8, ללא מספור.

רישום התווים: חסר.

מקום וזמן ההקלטה: מוהיליב-פודילסקי (Могилёв-Подольский), אוקראינה, קיץ 1987.

פרטי המרואיין: הערץ ריף (Риф Герц Перецович), טכנאי רדיו, יליד מוהיליב-פודילסקי (Могилёв-Подольский), אוקראינה, שנת לידה 1912 (בן 75).

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'