עברית

מדרש על עקידת יצחק בנוסח סלימניה

מוקדש לאשתי, רבקה בת יחזקאל, ולהוריי, פרחה בת זכריה ומרדכי בן מאיר

שם הדובר/ת: 
חכם מאיר דוד
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי, עובד מפעל, אב בית, קריין פרשת השבוע בקול ישראל
גיל בעת התיעוד: 
86
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
מעיין פרח מרקו
מועד התיעוד: 
2020

מגילת רות: פסוק עברי ופסוק ארמי בנוסח סלימניה

מוקדש לאשתי, רבקה בת יחזקאל, ולהוריי, פרחה בת זכריה ומרדכי בן מאיר

שם הדובר/ת: 
חכם מאיר דוד
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי, עובד מפעל, אב בית, קריין פרשת השבוע בקול ישראל
גיל בעת התיעוד: 
86
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
מעיין פרח מרקו
מועד התיעוד: 
2020

הגדה של פסח והנחיות בעברית ובארמית מסלימניה

לזכר אשתי רבקה בת יחזקאל בלולו

שם הדובר/ת: 
חכם מאיר דוד
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי, עובד מפעל, אב בית, קריין פרשת השבוע בקול ישראל
גיל בעת התיעוד: 
86
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020