עברית

מעצר וניסיון ההתאסלמות בכפייה

שם הדובר/ת: 
שבתאי (שבו) עמרני
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי ומאבטח
גיל בעת התיעוד: 
80
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
פרופ' סטיב פסברג
מועד התיעוד: 
2001

תרגום: 

לתרגום ולתעתיק ראו:

Steven E. Fassberg, The Jewish Neo-Aramaic dialect of Challa, Leiden 2010, pp. 240-247 

סכנת המוות בעלייה לישראל

שם הדובר/ת: 
שבתאי (שבו) עמרני
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי ומאבטח
גיל בעת התיעוד: 
80
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
פרופ' סטיב פסברג

תרגום: 

לתרגום ולתעתיק ראו:

Steven E. Fassberg, The Jewish Neo-Aramaic dialect of Challa, Leiden 2010, pp. 240 

חיסול עסקים עם השכנים הכורדים

שם הדובר/ת: 
שבתאי (שבו) עמרני
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי ומאבטח
גיל בעת התיעוד: 
80
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
פרופ' סטיב פסברג

תרגום: 

לתרגום ולתעתיק ראו:

Steven E. Fassberg, The Jewish Neo-Aramaic dialect of Challa, Leiden 2010, pp. 234-239 

אומנות הגניבה בתוך רכבת נוסעת

שם הדובר/ת: 
שבתאי (שבו) עמרני
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי ומאבטח
גיל בעת התיעוד: 
80
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
פרופ' סטיב פסברג
מועד התיעוד: 
2001

תרגום: 

לתרגום ולתעתיק ראו:

Steven E. Fassberg, The Jewish Neo-Aramaic dialect of Challa, Leiden 2010, pp. 229-234 

טובה תחת טובה

שם הדובר/ת: 
שבתאי (שבו) עמרני
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי ומאבטח
גיל בעת התיעוד: 
80
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
פרופ' סטיב פסברג
מועד התיעוד: 
2001

תרגום: 

לתרגום ולתעתיק ראו:

Steven E. Fassberg, The Jewish Neo-Aramaic dialect of Challa, Leiden 2010, pp. 224-229 

ניסיון הפיתוי

שם הדובר/ת: 
שבתאי (שבו) עמרני
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי ומאבטח
גיל בעת התיעוד: 
80
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
פרופ' סטיב פסברג
מועד התיעוד: 
2001

תרגום: 

לתרגום ולתעתיק ראו:

Steven E. Fassberg, The Jewish Neo-Aramaic dialect of Challa, Leiden 2010, pp. 214-224 

אברהם משתכר

שם הדובר/ת: 
שבתאי (שבו) עמרני
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי ומאבטח
גיל בעת התיעוד: 
80
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
פרופ' סטיב פסברג
מועד התיעוד: 
2001

תרגום: 

לתרגום ולתעתיק ראו:

 Steven E. Fassberg, The Jewish Neo-Aramaic dialect of Challa, Leiden 2010, pp. 210-214 

אלימות והרג יהודים

שם הדובר/ת: 
שבתאי (שבו) עמרני
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי ומאבטח
גיל בעת התיעוד: 
80
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
פרופ' סטיב פסברג
מועד התיעוד: 
2001

תרגום: 

לתרגום ולתעתיק ראו:

Steven E. Fassberg, The Jewish Neo-Aramaic dialect of Challa, Leiden 2010, pp. 198-210 

רצח הרוכל

שם הדובר/ת: 
שבתאי (שבו) עמרני
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי ומאבטח
גיל בעת התיעוד: 
80
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
פרופ' סטיב פסברג
מועד התיעוד: 
2001

תרגום: 

לתרגום ולתעתיק ראו:

Steven E. Fassberg, The Jewish Neo-Aramaic dialect of Challa, Leiden 2010, pp. 194-198 

מותו של קוטו הגדול

שם הדובר/ת: 
שבתאי (שבו) עמרני
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חקלאי ומאבטח
גיל בעת התיעוד: 
80
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
פרופ' סטיב פסברג
מועד התיעוד: 
2001

תרגום: 

לתרגום ולתעתיק ראו:

Steven E. Fassberg, The Jewish Neo-Aramaic dialect of Challa, Leiden 2010, pp. 183-193