עברית

מנהגי אבלות

שם הדובר/ת: 
שרה ססנוב (מולקנדוב)
משתתפים בשיחה: 
ברטה (בתיה) מולקנדוב, בלה (ברכה) חפץ (מולקנדוב) וחנה אלייב
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
אחות
גיל בעת התיעוד: 
76
שנת עלייה לארץ: 
1990
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021

ההיכרות עם בעלה

שם הדובר/ת: 
שרה ססנוב (מולקנדוב)
משתתפים בשיחה: 
ברטה (בתיה) מולקנדוב, בלה (ברכה) חפץ (מולקנדוב) וחנה אלייב
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
אחות
גיל בעת התיעוד: 
76
שנת עלייה לארץ: 
1990
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021

סבא וסבתא ופועלם

שם הדובר/ת: 
חנה אלייב
משתתפים בשיחה: 
ברטה (בתיה) מולקנדוב, בלה (ברכה) חפץ (מולקנדוב) ושרה ססנוב (מולקנדוב)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
אחות מוסמכת במחלקת יולדות
גיל בעת התיעוד: 
60
שנת עלייה לארץ: 
1993
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021

עלייה לישראל

שם הדובר/ת: 
בלה (ברכה) חפץ (מולקנדוב)
משתתפים בשיחה: 
ברטה (בתיה) מולקנדוב, חנה אלייב ושרה ססנוב (מולקנדוב)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
לבורנטית בקופת חולים
גיל בעת התיעוד: 
69
שנת עלייה לארץ: 
1972
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021

יום כיפור

שם הדובר/ת: 
בלה (ברכה) חפץ (מולקנדוב)
משתתפים בשיחה: 
ברטה (בתיה) מולקנדוב, חנה אלייב ושרה ססנוב (מולקנדוב)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
לבורנטית בקופת חולים
גיל בעת התיעוד: 
69
שנת עלייה לארץ: 
1972
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021

כשרות ומקווה

שם הדובר/ת: 
בלה (ברכה) חפץ (מולקנדוב)
משתתפים בשיחה: 
ברטה (בתיה) מולקנדוב, חנה אלייב ושרה ססנוב (מולקנדוב)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
לבורנטית בקופת חולים
גיל בעת התיעוד: 
69
שנת עלייה לארץ: 
1972
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021

סיפור משפחתי על הנקה

שם הדובר/ת: 
בלה (ברכה) חפץ (מולקנדוב)
משתתפים בשיחה: 
ברטה (בתיה) מולקנדוב, חנה אלייב ושרה ססנוב (מולקנדוב)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
לבורנטית בקופת חולים
גיל בעת התיעוד: 
69
שנת עלייה לארץ: 
1972
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021

שירים מההגדה של פסח

שם הדובר/ת: 
בלה (ברכה) חפץ (מולקנדוב)
משתתפים בשיחה: 
ברטה (בתיה) מולקנדוב, חנה אלייב ושרה ססנוב (מולקנדוב)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
לבורנטית בקופת חולים
גיל בעת התיעוד: 
69
שנת עלייה לארץ: 
1972
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021

פסח בבית אבי

שם הדובר/ת: 
בלה (ברכה) חפץ (מולקנדוב)
משתתפים בשיחה: 
ברטה (בתיה) מולקנדוב, חנה אלייב ושרה ססנוב (מולקנדוב)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
לבורנטית בקופת חולים
גיל בעת התיעוד: 
69
שנת עלייה לארץ: 
1972
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021

עזרה בגידול הילדים, לידה ואמונות עממיות בנושא לידה

שם הדובר/ת: 
ברטה (בתיה) מולקנדוב
משתתפים בשיחה: 
בלה (ברכה) חפץ (מולקנדוב), חנה אלייב ושרה ססנוב (מולקנדוב)
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
רופאת שיניים
גיל בעת התיעוד: 
86
שנת עלייה לארץ: 
1964
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021