הועלו לאחרונה

ארץ המוצא קהילת המוצא תאריך פרסום
קדיש: ערבית של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:55
קדיש: סוף תפילת מנחה של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:54
קדיש סוף התפילה: ערבית של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:52
קדיש: נעילת יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:52
קדיש: מוסף של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:51
קדיש השנה (יאר'ס קדיש): קדיש בסוף ערבית של שמיני עצרת אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:50
קדושה: מוסף של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:49
קדושה: שחרית של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:49
פתח לנו שער: נעילת יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:48
עלינו לשבח: מוסף של יום כיפור אירופה - מערב פרנקפורט (גרמניה) 24/04/2023 - 12:47