סוכה קטנה (דאָס סוכה'לע)

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"ף)

נמסר באדיבות המשפחה על ידי חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
אלקה רוזנברג
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חייטת
גיל בעת התיעוד: 
70
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1983

תווי נגינה: 
מידע נוסף: 

פרטי השיר מתוך: ז׳ ביטקין, מחברת תמלילים 2 (מס׳ 51);  הנ״ל, דו"ח מסעות פולקלור, 15.01.1987; הנ"ל, הרצאה "פולקלור מוזיקלי של יהודי מולדובה ובוקובינה".

כותרת השיר: דאָס סוקעלע א קליינע (במחברת תווים).

תמליל: מחברת 2, מס' 51.

רישום התווים: מחברת 3, מס' 57, עמ' 79.

מקום וזמן ההקלטה: בלץ (Бельцы), מולדובה, יולי 1983.

פרטי המרואיינת: אלקה רוזנברג (Розенберг Эльке Мееровна), חייטת, ילידת רישקני (Рышканы), בת 70. 

פרטים נוספים: המרואיינת למדה את השיר מאביה ברישקני. השיר מיוחס למ' ורשווסקי.

הערות העורכת: השיר חובר על ידי אברהם רייזן.

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'