עברית

סוכה קטנה (דאָס סוכה'לע)

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"ף)

נמסר באדיבות המשפחה על ידי חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
אלקה רוזנברג
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חייטת
גיל בעת התיעוד: 
70
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1983

תווי נגינה: 
מידע נוסף: 

פרטי השיר מתוך: ז׳ ביטקין, מחברת תמלילים 2 (מס׳ 51);  הנ״ל, דו"ח מסעות פולקלור, 15.01.1987; הנ"ל, הרצאה "פולקלור מוזיקלי של יהודי מולדובה ובוקובינה".

כותרת השיר: דאָס סוקעלע א קליינע (במחברת תווים).

תמליל: מחברת 2, מס' 51.

רישום התווים: מחברת 3, מס' 57, עמ' 79.

מקום וזמן ההקלטה: בלץ (Бельцы), מולדובה, יולי 1983.

פרטי המרואיינת: אלקה רוזנברג (Розенберг Эльке Мееровна), חייטת, ילידת רישקני (Рышканы), בת 70. 

פרטים נוספים: המרואיינת למדה את השיר מאביה ברישקני. השיר מיוחס למ' ורשווסקי.

הערות העורכת: השיר חובר על ידי אברהם רייזן.

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'

בברחו מפּני אבשלום בנו

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"ף)

נמסר באדיבות המשפחה על ידי חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
אלקה רוזנברג
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חייטת
גיל בעת התיעוד: 
70
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1983

תווי נגינה: 
מידע נוסף: 

פרטי השיר מתוך: ז׳ ביטקין, מחברת תמלילים 2 (מס׳ 50);  הנ״ל, דו"ח מסעות פולקלור, 15.01.1987; הנ"ל, הרצאה "פולקלור מוזיקלי של יהודי מולדובה ובוקובינה".

כותרת השיר: בברחו מפני אבשלום בנו.

תמליל: מחברת 2, מס' 50.

רישום התווים: מחברת 3, מס' 56, עמ' 79.

מקום וזמן ההקלטה: בלץ (Бельцы), מולדובה, יולי 1983.

פרטי המרואיינת: אלקה רוזנברג (Розенберг Эльке Мееровна), חייטת, ילידת רישקני (Рышканы), בת 70. 

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'

הספינה שטה לאמריקה (די שיף גײט קײן אַמעריקע)

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"ף)

נמסר באדיבות המשפחה על ידי חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
אלקה רוזנברג
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חייטת
גיל בעת התיעוד: 
72
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1985

תווי נגינה: 
מידע נוסף: 

פרטי השיר מתוך: ז׳ ביטקין, מחברת תמלילים 4 (מס׳ 190);  הנ״ל, דו"ח מסעות פולקלור, 15.01.1987.

כותרת השיר: די שיף גײט קײן אַמעריקע (במחברת תמלילים);      

                  מע שאָקלט זיך, מע וואקלט זיך (במחברת תווים).

תמליל: מחברת 4, מס' 190.

רישום התווים: מחברת 6, מס' 146, עמ' 191.

מקום וזמן ההקלטה: בלץ (Бельцы), מולדובה, דצמבר 1985.

פרטי המרואיינת: אלקה רוזנברג (Розенберг Эльке Мееровна), חייטת, ילידת רישקני (Рышканы), בת 72. 

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'

האל"ף-בי"ת (דער אל"ף-בי"ת)

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"ף)

נמסר באדיבות המשפחה על ידי חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
אלקה רוזנברג
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חייטת
גיל בעת התיעוד: 
72
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1985

תווי נגינה: 
מידע נוסף: 

פרטי השיר מתוך: ז׳ ביטקין, מחברת תמלילים 4 (מס׳ 189);  הנ״ל, דו"ח מסעות פולקלור, 15.01.1987.

כותרת השיר: "דער אלעפבײס" (במחברת תמלילים);      

                  "דער אלעף-בײס" (במחברת תווים).

תמליל: מחברת 4, מס' 189.

רישום התווים: מחברת 6, מס' 145, עמ' 190.

מקום וזמן ההקלטה: בלץ (Бельцы), מולדובה, דצמבר 1985.

פרטי המרואיינת: אלקה רוזנברג (Розенберг Эльке Мееровна), תופרת, ילידת רישקני (Рышканы), בת 72. 

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'

שיר ערש (אַ וויג-ליד)

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"ף)

נמסר באדיבות המשפחה על ידי חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
אלקה רוזנברג
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חייטת
גיל בעת התיעוד: 
72
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1985

תווי נגינה: 
מידע נוסף: 

פרטי השיר מתוך: ז׳ ביטקין, מחברת תמלילים 4 (מס' 188);  הנ״ל, דו"ח מסעות פולקלור, 15.01.1987.

כותרת השיר: "א וויג-ליד".

תמליל: מחברת 4, מס' 188.

רישום התווים: מחברת 6, מס' 144, עמ' 190.

מקום וזמן ההקלטה: בלץ (Бельцы), מולדובה, דצמבר 1985.

פרטי המרואיינת: אלקה רוזנברג (Розенберг Эльке Мееровна), חייטת, ילידת רישקני (Рышканы), בת 72. 

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'

עלים ירוקים (Foae verde, בלעטער גרינע)

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"ף)

נמסר באדיבות המשפחה על ידי חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
אלקה רוזנברג
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חייטת
גיל בעת התיעוד: 
72
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1985

תווי נגינה: 
מידע נוסף: 

פרטי השיר מתוך: ז׳ ביטקין, מחברת תמלילים 4 (מס׳ 187);  הנ״ל, דו"ח מסעות פולקלור, 15.01.1987.

מחבר השיר: ז. ברדיצ'בר (מילים ולחן).

כותרת השיר: "Foae verde, בלעטער גרינע" (במחברת תווים).

תמליל: מחברת 4, מס' 187.

רישום התווים: מחברת 6, מס' 143, עמ' 189.

מקום וזמן ההקלטה: בלץ (Бельцы), מולדובה, דצמבר 1985.

פרטי המרואיינת: אלקה רוזנברג (Розенберг Эльке Мееровна), תופרת, ילידת רישקני (Рышканы), בת 72. 

הערות העורכת: שיר רב-לשוני בערבוב רומנית, יידיש ורוסית, בנושא הגיוס. השיר לא פורסם בשמו של ברדיצ'בר; מקור המידע של ביטקין על אודות המחבר אינו ידוע.

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'

מותק, מדוע את ברוגז? (וואָס גײסטו קעצעלע, אַזוי ברוגז)

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"ף)

נמסר באדיבות המשפחה על ידי חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
אלקה רוזנברג
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חייטת
גיל בעת התיעוד: 
72
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1985

תווי נגינה: 
מידע נוסף: 

פרטי השיר מתוך: ז׳ ביטקין, מחברת תמלילים 4 (מס׳ 186);  הנ״ל, דו"ח מסעות פולקלור, 15.01.1987.

כותרת השיר: "וואָס גײסטו, קעצל, אזוי ברויגעס"  (במחברת תווים).

תמליל: מחברת 4, מס' 186.

רישום התווים: מחברת 6, מס' 142, עמ' 188.

מקום וזמן ההקלטה: בלץ (Бельцы), מולדובה, דצמבר 1985.

פרטי המרואיינת: אלקה רוזנברג (Розенберг Эльке Мееровна), חייטת, ילידת רישקני (Рышканы), בת 72. 

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'

הולו, הולו ילדים (הוליעט, הוליעט קינדערלעך)

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"ף)

נמסר באדיבות המשפחה על ידי חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
אלקה רוזנברג
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חייטת
גיל בעת התיעוד: 
72
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1985

תווי נגינה: 
מידע נוסף: 

פרטי השיר מתוך: ז׳ ביטקין, מחברת תמלילים 4 (מס׳ 185);  הנ״ל, דו"ח מסעות פולקלור, 15.01.1987.

כותרת השיר: "הוליעט, הוליעט קינדערלעך".

תמליל: מחברת 4, מס' 185.

רישום התווים: מחברת 6, מס' 141, עמ' 187.

מקום וזמן ההקלטה: בלץ (Бельцы), מולדובה, דצמבר 1985.

פרטי המרואיינת: אלקה רוזנברג (Розенберг Эльке Мееровна), תופרת, ילידת רישקני (Рышканы), בת 72. 

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'