עברית

ברוך כבוד ה' ממקומו

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"ף)

נמסר באדיבות המשפחה על ידי חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
לייב שומנסקי
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
אופה
גיל בעת התיעוד: 
61
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
עברית (מסורת פלורשטי)
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1983

תווי נגינה: 
מידע נוסף: 

פרטי השיר מתוך: ז׳ ביטקין, מחברות תמלילים 2 (מס׳ 55);  הנ״ל, דו"ח מסעות פולקלור, 15.01.1987.

כותרת השיר: באָרוך קאָווויד אדענוי מימעקוימוי (במחברת תמלילים);

                   לאל ברוך נעימוס (במחברת תווים). 

תמליל: חסר.

רישום התווים: מחברת 3, מס' 61, עמ' 85.

מקום וזמן ההקלטה: בלץ (Бельцы), מולדובה, יולי 1983.

פרטי המרואיין: לייב שומנסקי (Шуманский Лейб Давидович), אופה, יליד פלורשטי (Флорешты), בן 61.

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'

אבינו מלכנו

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"ף)

נמסר באדיבות המשפחה על ידי חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
לייב שומנסקי
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
אופה
גיל בעת התיעוד: 
61
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
עברית (מסורת פלורשטי)
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1983

תווי נגינה: 
מידע נוסף: 

פרטי השיר מתוך: ז׳ ביטקין, מחברות תמלילים 2, 3 (מס׳ 54);  הנ״ל, דו"ח מסעות פולקלור, 15.01.1987.

כותרת השיר: אָווינו מאלקיינו (במחברת תמלילים);

                   אבינו מלכנו (במחברת תווים). 

תמליל: מחברת 3, מס' 54.

רישום התווים: מחברת 3, מס' 60, עמ' 84.

מקום וזמן ההקלטה: בלץ (Бельцы), מולדובה, יולי 1983.

פרטי המרואיין: לייב שומנסקי (Шуманский Лейб Давидович), אופה, יליד פלורשטי (Флорешты), בן 61.

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'

ישמחו במלכותך

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"ף)

נמסר באדיבות המשפחה על ידי חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
לייב שומנסקי
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
אופה
גיל בעת התיעוד: 
61
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
עברית (מסורת פלורשטי)
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1983

תווי נגינה: 
מידע נוסף: 

פרטי השיר מתוך: ז׳ ביטקין, מחברות תמלילים 2, 3 (מס׳ 53);  הנ״ל, דו"ח מסעות פולקלור, 15.01.1987; הנ"ל, הרצאה "פולקלור מוזיקלי של יהודי מולדובה ובוקובינה".

כותרת השיר: ייִסמאכו וועמאלכוסכאָ שוימריי שאבאָס (במחברת תמלילים);

                   ישמחו במלכותך (במחברת תווים). 

תמליל: מחברת 3, מס' 53.

רישום התווים: מחברת 3, מס' 59, עמ' 83.

מקום וזמן ההקלטה: בלץ (Бельцы), מולדובה, יולי 1983.

פרטי המרואיין: לייב שומנסקי (Шуманский Лейб Давидович), אופה, יליד פלורשטי (Флорешты), בן 61.

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'

קבלת פנים לכלה (באַזעצונג דער כלה)

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"ף)

נמסר באדיבות המשפחה על ידי חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
לייב שומנסקי
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
אופה
גיל בעת התיעוד: 
61
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
יידיש
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1983

תווי נגינה: 
מידע נוסף: 

פרטי השיר מתוך: ז׳ ביטקין, מחברת תמלילים 2 (מס׳ 51);  הנ״ל, דו"ח מסעות פולקלור, 15.01.1987; הנ"ל, הרצאה "פולקלור מוזיקלי של יהודי מולדובה ובוקובינה".

כותרת השיר: באזעצונג דער קאלע (ווען זי גייט צו דער כופּע). 

תמליל: מחברת 2, מס' 51.

רישום התווים: מחברת 3, מס' 58, עמ' 80.

מקום וזמן ההקלטה: בלץ (Бельцы), מולדובה, יולי 1983.

פרטי המרואיין: לייב שומנסקי (Шуманский Лейб Давидович), אופה, יליד פלורשטי (Флорешты), בן 61.

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'

יתום (אַ יתום)

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"ף)

נמסר באדיבות המשפחה על ידי חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
לייב שומנסקי
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
אופה
גיל בעת התיעוד: 
61
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
יידיש
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1983

תמליל: 
תווי נגינה: 
מידע נוסף: 

פרטי השיר מתוך: ז׳ ביטקין, מחברת תמלילים 2 (מס׳ 49);  הנ״ל, דו"ח מסעות פולקלור, 15.01.1987; הנ"ל, הרצאה "פולקלור מוזיקלי של יהודי מולדובה ובוקובינה".

כותרת השיר: א יאָסעם. 

תמליל: מחברת 2, מס' 49.

רישום התווים: מחברת 3, מס' 55, עמ' 78.

מקום וזמן ההקלטה: בלץ (Бельцы), מולדובה, יולי 1983.

פרטי המרואיין: לייב שומנסקי (Шуманский Лейб Давидович), אופה, יליד פלורשטי (Флорешты), בן 61.

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'