עברית

ברית מילה וסגולות לפריון

שם הדובר/ת: 
סימי אמזלג
משתתפים בשיחה: 
רחל ללוש
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
תופרת
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1963
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

קליטת המשפחה בארץ

שם הדובר/ת: 
סימי אמזלג
משתתפים בשיחה: 
רחל ללוש
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
תופרת
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1963
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

סיפור עלייתה לארץ

שם הדובר/ת: 
סימי אמזלג
משתתפים בשיחה: 
רחל ללוש
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
תופרת
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1963
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

לידה וטיפול ביולדת

שם הדובר/ת: 
סימי אמזלג
משתתפים בשיחה: 
רחל ללוש
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
תופרת
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1963
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

עבודות ופרנסה במרוקו ובארץ

שם הדובר/ת: 
סימי אמזלג
משתתפים בשיחה: 
רחל ללוש
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
תופרת
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1963
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

ילדיה ונכדיה

שם הדובר/ת: 
סימי אמזלג
משתתפים בשיחה: 
רחל ללוש
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
תופרת
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1963
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

חתונה

שם הדובר/ת: 
סימי אמזלג
משתתפים בשיחה: 
רחל ללוש
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
תופרת
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1963
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020
תִעתוק: 
ד"ר ז'ונס סיבוני

תעתיק: 

ולערס דיאלכום כאן פ̇דדאר?

לא, פ̇מקום, דאר כבירא מזיאנא, כאן ענדנא ערס כביר, בדנאדניא ובתזמורת וג̇ננאוויא וזמר ו...

כן כאנו בזזאף̇ דננאס, כאנו כתר מן תלת מיא דננאס.

אייה עמלת לחננא, כונת פ̇למקווה, משית למקווה, וג̣או מלמקווה עמלו לי לחננא ולגלסא ולפ̇מיליא וזג̇אראת, וכוננא לאסבין מליח.

פ̇לערס, אנא, לחננא דיאלי, חנא דלמשפחה דיאלי ולערס ראזלי.

באבא ומאמא כלנא פ̇למארוק פכזבלנכא (קזבלנקה).

נעמל לחתונה, למקווה, לחננא ולאג̇דדא כאן לערס, כסווא לכבירא וטטלמון. ובדנאדניא, כאן ערס כביר ובקית סאכנא פ̇קזבלנקא פ̇la rue des anglais הנאך ולדת רבעא דדרארי, ולדת מן זוז דלבנאת לולאניא, זוז דלולאד אחרייה, כאן לולד רראבע, כאן ענדו עאם ונץץ, טלענא לישראל.

קשר עם המוסלמים

שם הדובר/ת: 
סימי אמזלג
משתתפים בשיחה: 
רחל ללוש
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
תופרת
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1963
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

הבדלים בין הקהילות היהודיות במרוקו

שם הדובר/ת: 
סימי אמזלג
משתתפים בשיחה: 
רחל ללוש
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
תופרת
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1963
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

פתגם על רצון טוב שמסתיים באסון

שם הדובר/ת: 
סימי אמזלג
משתתפים בשיחה: 
רחל ללוש
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
תופרת
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1963
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020